Breaking News from Kurdistan, Europe and Middle East

Владельцам сельхозтехники в Кобани грозят миллионные штрафы

Владельцам сельхозтехники в Кобани грозят миллионные штрафы

Kurdistan Today - 2019-06-07 09:11
В этом году начало уборочной кампании в кантоне Кобани было отложено в связи с затянувшимися дольше обычного майскими проливными дождями. Данное обстоятельство подтолкнуло владельцев уборочной техники перенаправить комбайны на работу за пределы района впл ...
Владельцам сельхозтехники в Кобани грозят миллионные штрафы - Kurdistan Today

Vladelʹcam Selʹhoztehniki V Kobani Grozat Millionnye Strafy

V etom godu nacalo uborocnoj kampanii v kantone Kobani bylo otlozeno v svazi s zatanuvsimisa dolʹse obycnogo majskimi prolivnymi dozdami. Dannoe obstoatelʹstvo podtolknulo vladelʹcev uborocnoj tehniki perenapravitʹ kombajny na rabotu za predely rajona vpl ...Translated with Rojname BETA