فارسی / Farsi

اخبار کردی

دور جدید احضار، بازجویی و بازداشت شهروندان و فعالین صنفی کُرد در شهرهای مختلف کردستان

Kurdistan Human Rights - 8 hours ago

طی دو هفته گذشته در ادامه دور جدید احضار، بازجویی و بازداشت شهروندان، فعالین مدنی و صنفی کُرد در شهرهای مختلف کُردستان،‌ دهها نفر از سوی نهادهاهای امنیتی احضار و مورد بازجویی قرار گرفته و چندین نفر هم بازداشت شده‌اند. بنا به اطلاع شبکه حقوق بشر کردستان، ب ...
1